Blue Line

Privacy statement

Dit privacy statement van Blue Line Accountants legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. U kunt ter aller tijden contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Line Accountants verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor – en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrek in verband met verschillende dienst verleningen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Blue Line Accountants verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten bij u af te kunnen leveren
 • Blue Line Accountants en Belastingadviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Blue Line Accountants en Belastingadviseurs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 10 jaar.

Delen met anderen

Blue Line Accountants verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen  voor eenzelfde niveau van beveiligen en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blue Line Accountants en Belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bluelineaccountants.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Blue Line Accountants zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Blue Line Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maateregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer of mail naar info@bluelineaccountants.com.