Blue Line

Blue Line Accountants BV

Klokkenluidersregeling

Blue Line Accountants B.V.
Televisieweg 31
1322 AC Almere

T 020 658 95 90
F 020 658 95 91
E jeroen@bluelineaccountants.com, jesca@bluelineaccountants.com
www.bluelineaccountants.com


 

SpeakUP

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers (of onze relaties) zich kunnen uitspreken als zij zorgen hebben over onze organisatie. Met ons SpeakUp meldkanaal bieden we de mogelijkheid om dit te doen. Het signaleren van mogelijk wangedrag of een integriteitsprobleem, biedt ons de kans om te verbeteren en om eventuele problemen vroegtijdig intern op te lossen.

In onze gedragscode geven aan hoe wij willen samenwerken en hoe we zaken willen doen. Als je iets hoort of ziet dat in strijd is met onze waarden, gedragscode of andere wetten en regels, moedigen we je dus aan om je stem te laten horen. Zo help je ons om in lijn met onze waarden en normen te blijven werken en blijven wij een aantrekkelijke en toekomstbestendige organisatie voor al onze stakeholders.

Wie kan gebruik maken van Speak Up?

Het meldkanaal kan worden gebruikt door alle voormalige en huidige medewerkers, tijdelijke medewerkers, stagiairs, leidinggevenden, vennoten, bestuurders, ingehuurde krachten of elk ander persoon binnen onze organisatie die een misstand of schadelijk gedrag waarneemt.

SpeakUp is er ook voor iedere zakenrelatie (cliënt of leverancier) die direct of indirect wordt getroffen door een wangedrag of een misstand. Maar ook voor iedereen die ziet dat wij, onze medewerkers of onze zakenpartners zich schuldig maken aan wangedrag en/of die een klacht hebben over de integriteit of kwaliteit van onze dienstverlening inzake de wettelijke controle.

Wat moet je melden?

Om jouw melding goed te kunnen opvolgen en effectief onderzoek te kunnen doen, vragen we je een gedetailleerde beschrijving van het incident en eventuele bewijsstukken mee te sturen. Denk daarbij aan datum, tijd (of periode) wie erbij betrokken waren, de aard van het incident en de gevolgen ervan. Een duidelijke omschrijving met onderbouwing van het incident vergroot de kans op een snelle en gerichte aanpak.

Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?

Alle zorgen over misstanden of schadelijk gedrag worden in behandeling genomen door onafhankelijke en gecertificeerde medewerkers van Compliability. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging. Zij beoordelen eerst waarover jouw zorg over een gaat, of sprake is van een wangedrag of misstand en of deze (voldoende) is onderbouwd met bewijsstukken.

Serieuze zorgen worden altijd nader onderzocht om de melding te toetsen aan de feiten. Een onafhankelijk onderzoek houdt in dat onderzoek wordt gedaan in informatie. Ook kunnen medewerkers of andere betrokkenen worden geïnterviewd. Om privacy redenen kan het zijn niet alle informatie aan jou bekend wordt gemaakt.

Na afronding van het onderzoek beslist het bestuur wat vervolgstappen zijn en of actie wordt ondernomen. Uiterlijk binnen 90 dagen word je hierover geïnformeerd.

Hoe kan je het Speak Up systeem gebruiken?

Ons SpeakUp meldkanaal is 24/7 en in je eigen taal beschikbaar. Het wordt door een onafhankelijke derde partij beheerd. Je kan je zorg op de volgende manieren uiten. Let op! Je ontvangt in alle gevallen een unieke registratiecode. Deze moet je goed bewaren, want die heb je nodig om in te loggen en om met de onafhankelijke zaaksbehandelaren te communiceren.

Ons SpeakUp meldkanaal is 24/7 en in je eigen taal beschikbaar. Het wordt door een onafhankelijke derde partij wordt beheerd. Je kan je zorg op de volgende manieren uiten. Let op! Je ontvangt in alle gevallen een unieke registratiecode. Deze moet je goed bewaren, want die heb je nodig om in te loggen en om met de onafhankelijke zaaksbehandelaren te communiceren.

 

 

Web

Als je een melding wilt doen via het web dan ga je naar de volgende pagina https://compliability.speakup.report/BlueLine-Accountants . Je komt direct in het scherm om een melding aan te maken of om een vertrouwenspersoon aan te vragen.

App

Je kunt ook een melding doen via de app. Download dan eerst de app op je telefoon of tablet ‘SpeakUp by People Intouch’ (download via Play Store voor Android of App store voor I-phone). Als je voor het eerst in de app komt dan moet je een 6-cijferige pincode aanmaken. Scan dan de onderstaande QR-code van onze organisatie.

Je komt dan direct in de meldomgeving van onze organisatie en waar je een (nieuwe) melding kunt starten. Zie ook SpeakUp Demo | Compliability

Telefoon

Tot slot kun je een melding doen via de telefoon en nummer +31 (0)10-7007503. Dit is een spraak gestuurd systeem en waar je een bericht achterlaat. Dit bericht wordt omgezet naar een tekst die in SpeakUp wordt verwerkt. Het heeft de voorkeur om via het web of de app te melden, maar als je ervoor kiest om het via de telefoon te doen, dan heb je de unieke meldcode van onze organisatie nodig. Dit is het nummer 109121.

Onafhankelijke locatie op verzoek van melder

Als je een melding wilt doen, maar je doet dat liever niet via bovenstaande maar persoonlijk en in contact met de professionele beoordelaar, dan kun je dat in SpeakUp aangeven in het tekstgedeelte of de spraak (telefoon). Je doet dan geen melding, maar je verzoekt om een afspraak om een melding te kunnen doen. Via SpeakUp spreek je dan een locatie af waar jij je prettig voelt. Ook van dit gesprek op locatie wordt door de zaaksbehandelaar een verslag gemaakt en verwerkt in SpeakUp.


Melden via SpeakUp

Wat kan er gemeld worden?
Misstanden
Integriteitsschendingen
Ongewenst gedrag
Bij wie komt de melding terecht?

Vertrouwenspersoon of de onafhankelijke professional van Compliability.

Hoe ben je beschermd?

Je anonimiteit is via de SpeakUp lijn gewaarborgd.

+31 (0)10 700 7503

Organisatiecode:

109121